Tło KOSS

O nas

Kościańska Operatywna Spółdzielnia Socjalna zarejestrowała się 18 lutego br. Została stworzona przez Stowarzyszenie „Światło Nadziei” prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kościanie oraz Stowarzyszenie „Dodajmy życia do lat”. Spółdzielnia będzie zajmować się głównie obsługą terenów zielonych – uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie, którzy znajdą zatrudnienie w spółdzielni, już w zeszłym roku w ramach projektu „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” przeszli szkolenie zawodowe z tego zakresu. Prowadzone są już zaawansowane rozmowy z Kościańską Spółdzielnią Mieszkaniową w celu zlecenia spółdzielni „KOSS” obsługi terenów zielonych na terenie dwóch kościańskich osiedli. Jednak spółdzielnia poszukuje również innych partnerów biznesowych, także w zakresie usług sprzątających.

Spółdzielnia powstała w ramach projektu Innowacyjny Model Aktywizacji Zawodowej Uczestników WTZ realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Strona realizowana w ramach projektu "PWP Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej II", który jest realizowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.woes.pl