Tło KOSS

Witaj-cie!

Zapraszamy na naszego Facebook’a!

Współpraca z RABEN

Napisali o KOSS zapraszam do lektury.

 

http://www.pracujwlogistyce.pl/11-tydzien-1/3932-raben-rozpoczal-kooperacje-ze-spoldzielnia-socjalna-koss

 

http://www.kampaniespoleczne.pl/csrcrm,7412,raben_wspolpracuje_ze_spoldzielnia_socjalna

 

 

KOSS się rozrasta

Zapraszam do przeczytania artykułu o KOSS w gazecie kościanskiej

http://www.gk.koscian.net/KOSS_sie_rozrasta_,25192.html

Zielono mi

Fragment podręcznika poświęcone poszczególnym spółdzielniom socjalnym powstałym w ramach projektu Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ.

Zielono im: Spółdzielnia Socjalna K.O.S.S.

W zakresie pielęgnacji terenów zielonych Spółdzielnia zdobyła zlecenia m.in. od Gminy Kościan, które polegała na sprzątaniu i uporządkowaniu zieleni na terenach parków i placów zabaw należących do Gminy, uporządkowaniu przystanków PKS i przystanków rowerowych. Natomiast na zlecenie Miasta Kościana Spółdzielnia zajmie się sprzątaniem parku miejskiego. Ważnym zleceniem, któremu pracownicy przedsiębiorstwa poświęcają obecnie najwięcej czasu jest zlecenie realizowane od marca do listopada dla Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W zakres prac wchodzi pielęgnacja terenów zielonych (m.in. zamiatanie chodników, likwidacja chwastów i grabienie liści) na terenie dwóch kościańskich osiedli: na osiedlu Konstytucji 3 Maja i Jagiellońskim. Pozytywne opinie i widoczne zmiany na terenie osiedli stały się najlepszą rekomendacją dla Spółdzielni Socjalnej (…). Spółdzielnia Socjalna nie chce na tym poprzestać i stara się zdobywać nowe zlecenia.

Kościańska Operatywna Spółdzielnia Socjalna, dzięki uprzejmości Miasta Kościan, korzysta z pomieszczeń, które wynajmuje w budynku po byłej Filii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zostały one wynajęte za symboliczną opłatę. Pomieszczenia są nieduże, ale dzięki drobnemu remontowi przeprowadzonemu przez Spółdzielców stały się bardzo przytulne. Spółdzielnia podczas prac na terenie kościańskich osiedli wykorzystuje również pomieszczenia należące do Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Więcej na:
http://www.wtz.spoldzielnie.org/index.php/67-zielono-nam-spoldzielnia-socjalna-k-o-s-s

KOSS z projektem

W 2016 r./2017 r./2018 r. KOSS zorganizował projekt pod nazwą „Dbam o zdrowie”. Dofinansowany przez Gminę Miejską Kościan w ramach Promocji i ochrony zdrowia.

Pracownicy KOSS corocznie mogą korzystać z basenu lub groty solnej w Kościanie.

 

 

 

KOSS z projektem

W 2017 r. KOSS zorganizował projekt pod nazwą „Wycieczka jednodniowa do Wrocławia i okolic”. Dofinansowana przez Gminę Miejską Kościan i Starostwo Powiatowe.

 

 

 

KOSS z projektem

W sierpniu 2017 r. KOSS zorganizował projekt pod nazwą „Pobyt jednodniowy w Nenufar Club””. Dofinansowany przez PCPR w Kościanie ze środków PFRON . W ramach Sportu, Turystyki i Kultury.

Spotkanie integracyjne zorganizowane zostało dla pracowników KOSS z rodziną i dla byłych pracowników. Podczas spotkania zapewniony był obiad i liczne atrakcje tj. zabawy sportowe, kajaki, paintball i ognisko.

 

 

 

Projekt „Tęcza”- trwałość projektu

Spółdzielnia Socjalna Kościańska Operatywna Spółdzielnia Socjalna KOSS w związku z zakończeniem projektu „Tęcza” 31.08.2018r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego prze Unię Europejską ze środków EFS dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa informuje, że zobowiązuje się do zapewnienia instytucjonalnej gotowości podmiotów do świadczenia usług, utworzonych w ramach projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizację projektu tj. 24 miesiące.

Projekt obejmował Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0009/15 realizowany był w partnerstwie przez:

  • Powiat Kościański/Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie
  • Gminę Śmigiel/Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu
  • Gminę Kościan/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie
  • Gminę Miejską Kościan/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie
  • Spółdzielnię Socjalną Kościańską Operatywną Spółdzielnię Socjalną KOSS

Opublikowano 03.09.2018r.

KOSS z projektem

We wrześniu 2018 r. KOSS zrealizuje jeszcze jeden projekt pt. „Zwiedzamy zabytki Wielkopolski – wycieczka do Kalisza, Gołuchów, Russów”. Dofinansowana przez Starostwo Powiatowe w Kościanie

 

KOSS z projektem „Tęcza”

KOSS został partnerem w projekcie PCPRu w Kościanie. Projekt odbył się pod nazwą „Tęcza” i rozpoczął się w grudniu 2016 i trwał aż do czerwca 2018 r.

W ramach tego projektu nasza Spółdzielnia wspomagała osoby niepełnosprawne w obowiązkach domowych – sprzątanie. W związku z tym zakupiliśmy w ramach projektu karcher do prania dywanów i tapicerki.

 

trwałość projektu

Strona realizowana w ramach projektu "PWP Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej II", który jest realizowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.woes.pl